Strategia Prawo biznesu

Restrukturyzacja – szansa na uratowanie Twojego biznesu!

Katarzyna Zalewska

Wszyscy mówią dziś o kryzysie i o tym, jakie negatywne skutki będzie on miał dla Twojego biznesu. Co zrobić w tej sytuacji? Oczywiście przygotować się na trudności, by wyjść z nich obronną ręką. A w ramach przygotowań pomyśleć o… restrukturyzacji, jeszcze zanim pojawią się kłopoty.

Rozpoczynając na blogu Coraz Lepszej Firmy cykl dotyczący restrukturyzacji, chcę pokazać Ci możliwości, jakie to postępowanie daje, i przekonać Cię, że nie trzeba się go bać.

Pamiętaj, Drogi Czytelniku, że nie zawsze restrukturyzacja wiąże się z koniecznością udziału sądu (o tym w przyszłości), ale zawsze warto skorzystać w jej trakcie z pomocy prawnika lub doradcy restrukturyzacyjnego.

Przeczytaj, a zrozumiesz lepiej:

 • czym jest restrukturyzacja,
 • kto może skorzystać z możliwości, które ze sobą niesie,
 • jakie są plusy, a jakie minusy postępowania restrukturyzacyjnego.


Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdźmy w takim razie…

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja… pewnie gdzieś słyszałeś to słowo. Choć może brzmieć odstraszająco, to należy kojarzyć je z szansą – szansą na wyjście z problemów gospodarczych i prawnych.

Najprościej rzecz ujmując: restrukturyzacja ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości danego podmiotu. Ważniejsze staje się zatem uchronienie przedsiębiorcy przed upadłością niż zaspokojenie jego wierzycieli.

Czy nie uważasz, że niezależnie od tego, czy jesteś wierzycielem, czy dłużnikiem, lepszą sytuacją jest możliwość dalszej współpracy biznesowej i wspólne zarabianie pieniędzy niż stosowanie taktyki spalonej ziemi?

Przyjrzyjmy się więc konkretom.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym dochodzi do zawarcia układu, czyli porozumienia, pomiędzy przedsiębiorcą z kłopotami a jego wierzycielami. Na jego podstawie przedsiębiorca spłaca zadłużenie na rzecz swoich kontrahentów w takiej wysokości, aby jego biznes nadal mógł funkcjonować. Czasem układ jest związany z przeprowadzeniem działań sanacyjnych, które mają poprawić sytuację dłużnika.

Układ może zostać zawarty w drodze:

 • postępowania o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszonego postępowania układowego,
 • postępowania układowego,
 • postępowania sanacyjnego.

O szczegółach dotyczących wymienionych postępowań i układu dowiesz się z moich kolejnych artykułów.

Wymienione wyżej postępowania mają wspólne elementy. Różnią się natomiast na przykład sposobem liczenia większości niezbędnej do zawarcia układu. I tak w przypadku postępowania przyspieszonego, układowego oraz sanacyjnego bierze się pod uwagę większość spośród głosujących wierzycieli. Natomiast w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu większość liczy się od liczby i kwot wierzytelności uprawniających do udziału w głosowaniu.

Co jeszcze różni te postępowania? Przede wszystkim suma wierzytelności spornych. Jeżeli wierzytelności spornych (czyli takich, które są przedmiotem np. postępowań sądowych) jest mniej niż 15%, to masz do wyboru postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe bądź postępowanie sanacyjne. Jeśli jest ich więcej niż 15%, pozostaje do wyboru postępowanie układowe i sanacyjne (tylko w nich przeprowadza się procedurę ustalania spisu wierzytelności).

No dobrze, ale czy nikt nie bierze pod uwagę w tej całej restrukturyzacji interesu wierzycieli?

Bierze. Jeżeli sytuacja przedsiębiorcy jest naprawdę zła, to na siłę nie dąży się do tego, aby nadal działał. Wtedy ważne jest, żeby spłacił jak największą część swoich zobowiązań.

Już z tych informacji wynika, że restrukturyzacja ma:

 • uzdrowić sytuację przedsiębiorcy,
 • umożliwić odzyskanie należności,
 • pokazać, że istnieje inna droga niż ogłoszenie upadłości.

Do kogo skierowana jest restrukturyzacja?

Z restrukturyzacji może skorzystać:

 1. przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej,
 3. wspólnik osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 4. wspólnik spółki partnerskiej.

Oznacza to, że wymienione podmioty mają tzw. zdolność restrukturyzacyjną, czyli mogą skorzystać z tej procedury. Nie będę zanudzać Cię naprawdę długą listą podmiotów, które nie mogą skorzystać z restrukturyzacji, ponieważ nie to jest przedmiotem mojego artykułu. Mogę natomiast zdradzić Ci, że niestety Skarbu Państwa nie można zrestrukturyzować, choć aż się o to prosi.

Jakie szanse daje restrukturyzacja?

 1. Przede wszystkim daje Ci jako przedsiębiorcy możliwość uniknięcia upadłości. To naprawdę bardzo ważne. W biznesie ciągle zdarzają się wzloty i upadki, a jeżeli jest szansa, aby uchronić się przed tym ostatecznym upadkiem, to warto ją wykorzystać.
 2. Podczas restrukturyzacji możesz liczyć na przykład na pomoc prawnika lub doradcy restrukturyzacyjnego, który patrząc z zewnątrz, pomoże Ci dostrzec elementy wymagające wyeliminowania lub naprawy, aby biznes zaczął lepiej działać.
 3. Czasami orientujesz się, że niektóre wydatki były bezsensowne albo któryś z pomysłów biznesowych ciągnie firmę w dół. Najważniejsze jest, aby usunąć to, co niekorzystne dla Twojej firmy, a pozostawić tylko to, co dobre, i właśnie to rozwijać.

 4. Ponadto restrukturyzacja daje Ci możliwość dogadania się z wierzycielami w zakresie spłaty Twojego zadłużenia. Zamiast zastanawiać się, kiedy zaczną docierać pierwsze pozwy i nakazy zapłaty, a potem oznaczyć numery dzwoniących komorników, łatwiej jest spłacać swoje zadłużenie w mniejszych ratach. Dzięki temu możesz zachować płynność finansową, co jest bardzo ważne podczas poprawiania kondycji firmy.

Jeżeli do procesu restrukturyzacji podejdziesz naprawdę serio i potraktujesz go jako okazję do gruntownej naprawy prawnej i ekonomicznej swojej firmy, może okazać się, że jej upadek był konieczny, by odrodziła się silniejsza.

Plusy przeprowadzenia restrukturyzacji są oczywiste. Dlaczego więc przedsiębiorcy rzadko z niej korzystają?

Okiem prawnika

Z przykrością muszę stwierdzić, że przedsiębiorcy często zamiast restrukturyzacji wybierają strategię „chowania głowy w piasek” i nieinformowania wierzycieli o swojej trudnej sytuacji.

Z pewnością jedną z przyczyn takiego zachowania jest fakt, że zmiany prawne następują zbyt często, a przepisy są niejasne, co nie sprzyja swobodnemu korzystaniu z dostępnych rozwiązań.

Kultura prawna w Polsce również nie funkcjonuje dobrze. Jednak mimo przykrych doświadczeń, które były udziałem wielu przedsiębiorców w związku z korzystaniem z usług prawnych, zachęcam do podjęcia kolejnej próby znalezienia odpowiedniego prawnika. Po co? Choćby po to, żeby siąść do stołu i opierając się na przepisach, podjąć rozmowy i mediacje z wierzycielem.

Wystarczy kartka papieru i długopis, żeby zrobić krótki rachunek zysków i strat związanych, z jednej strony, z prowadzeniem postępowania sądowego i egzekucji oraz, z drugiej strony, z przystąpieniem do procesu restrukturyzacji. Zdecydowanie stawiam na drugie rozwiązanie. Dlaczego?

Oto cztery główne powody:

 • prawo restrukturyzacyjne zostało skonstruowane tak, aby umożliwić uczestnikom postępowania elastyczne ułożenie relacji,
 • uczestnicy postępowania mogą wskazać osobę nadzorcy sądowego i zarządcy,
 • postępowanie restrukturyzacyjne jest kreowane przez aktywnych uczestników (oznacza to, że premiuje osoby, które aktywnie w nim uczestniczą i chcą dostosować warunki spłaty zadłużenia do konkretnych możliwości),
 • wkład wierzycieli jest nagradzany przez warunki, które sobie wynegocjowali.

Uważam, że te regulacje prawne są słuszne i sprawiedliwe.

Oczywiście nie znaczy to, że restrukturyzacja będzie dla przedsiębiorcy czystą przyjemnością. Oto minusy, jakie zauważają podmioty korzystające z postępowania restrukturyzacyjnego:

 • konieczność cięcia kosztów związanych z prowadzeniem firmy,
 • stosowanie się do ustaleń wypracowanych w ramach zawartych porozumień,
 • posiadanie „szefa” w osobie między innymi nadzorcy sądowego.

Czy już dostrzegasz, Drogi Czytelniku, że…

Nie taka restrukturyzacja straszna

Restrukturyzacja ma zapobiec ogłoszeniu upadłości Twojego biznesu. Chodzi o to, aby maksymalnie wykorzystać Twoje zdolności (w końcu musisz być odważnym człowiekiem, skoro prowadzisz w Polsce własny biznes) w celu uratowania firmy.

Dzięki restrukturyzacji możesz rozłożyć płatność swoich zobowiązań wobec wierzycieli, a także uporządkować swoją działalność pod kątem ekonomiczno-prawnym.

Procedury zawarte w prawie restrukturyzacyjnym dają jedynie ramy prawne, które powinny być wykorzystane, aby wprowadzić realne zmiany mające uratować przedsiębiorstwo.

Artykuł 3 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego stanowi:

„Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli”.

Nie bój się więc, weź sprawy w swoje ręce i jeśli to konieczne przystąp do działań, które pomogą Ci zbudować na nowo solidne fundamenty Twojej firmy.

Pobierz bezpłatnie (0 zł)
Program Naprawy Zysków

Sprawdź, czy Twoja firma przyniesie
co najmniej dwa razy większe zyski niż teraz...Wprowadź drobne zmiany i…

 • przekonaj się, dlaczego w Twojej firmie brakuje gotówki,
 • namierz pieniądze, które przeciekają Ci przez palce,
 • wykorzystaj potencjał, który JUŻ w Twojej firmie JEST, a nie taki, w który trzeba dodatkowo inwestować,
 • ZAPLANUJ zysk.


Program Naprawy Zysków


Pobierając materiały, wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Coraz Lepszej Firmy.
Mogę cofnąć zgodę w każdej chwili. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Katarzyna Zalewska

Radca prawny, zajmuje się pomocą prawną skierowaną do przedsiębiorców, m.in. z branży medycznej. Z klientami stara się wypracować rozwiązania najlepsze dla prowadzonego przez nich biznesu.