Zarządzanie zespołem

Nie ma leniwych pracowników, są tylko...

Monika Madejska

Prawdziwym kluczem do motywowania ludzi i zespołów jest poznanie tego, co kochają i w czym są dobrzy. Te informacje mają decydujące znaczenie we wzbudzaniu motywacji. Wiedza o tym, co dane osoby uwielbiają robić i w czym są najlepsze, jest niezbędna, żeby zrozumieć, jak je motywować. Zatem nie ma leniwych pracowników, są tylko...

...źle dobrani

Pracownik twojej firmy, którego nazwałbyś „niezmotywowanym”, może wykazywać pełne zaangażowanie w aktywnościach pozazawodowych (np. naprawianie motocykli). Sprzedawca, który dla ciebie jako właściciela sklepu budowlanego nie rokuje na przyszłość, może okazać się „sprzedawcą roku” w internetowym sklepie z wyposażeniem łazienek. Osoba z zespołu, która wciąż wciąga pracowników w „rozmowy o niczym”, ciebie może irytować, a w firmie sprzedającej abonamenty medyczne może zostać liderem regionu. Jak to możliwe?

Każdy z nas ma inne predyspozycje, mocne i słabe strony, umiejętności, przekonania i wartości. Wychowywaliśmy się w innych rodzinach, środowiskach i warunkach materialno-bytowych. Otaczali nas inni ludzie, którzy reprezentowali różne sposoby myślenia i działania. Każdy z nas urodził się niepowtarzalny – prawdopodobieństwo, że ktoś otrzyma ten sam zestaw genów co Ty, jest praktycznie zerowe. Ponadto sekwencja doświadczeń, która stała się twoją życiową historią, wyposażyła cię w unikalny zestaw przekonań, wartości i nawyków. Niektóre z tych cech możesz dzielić z bliskimi sobie osobami. Nie ma jednak ani jednej osoby na świecie, która byłaby wierną kopią Ciebie. Każdy z nas ma inny zestaw cech wraz z poziomem ich natężenia. Tworzy on nasze indywidualne „DNA motywacyjne” – klucz do zrozumienia tego, co sprawia że komuś się „chce” bądź „nie chce” czegoś robić.

„Dobre” i „złe” cechy

Badania wskazują, że proporcja cech wrodzonych i nabytych to mniej więcej 50% do 50%. To oznacza, że rodzimy się z „wyjściowym” poziomem zdolności matematycznych, językowych czy abstrakcyjnego myślenia. Mało kto wie, że cechą wrodzoną jest również poziom poczucia odpowiedzialności, empatii czy tendencji do ryzyka. Nabyte cechy to sposoby myślenia i działania przyswojone nieświadomie od naszych najbliższych opiekunów oraz osób, które miały znaczący wpływ na nas. Ważne są również wnioski i interpretacje z wydarzeń, jakich doświadczyliśmy w swoim życiu. Każdy z nas ma w rezultacie zestaw cech, które same w sobie nie są ani złe, ani dobre. Stają się takie w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy. Zamiłowanie do procedur i pracy biurowej będzie „dobre” w pracy w administracji publicznej oraz „złe” w obsłudze bezpośredniej klienta.

Eksperci i specjaliści

Niedocenianie siebie i swojej wyjątkowości zawdzięczamy w dużym stopniu polskiemu systemowi edukacji. Koncentruje się on bowiem na naszych deficytach (cechach poniżej średniej statystycznej) a nie na zasobach, czyli aktywnościach, które przychodzą nam łatwo. Uwaga nauczycieli automatycznie kierowana jest na „podciąganie” słabych uczniów zamiast na inwestowanie w osoby, które świetnie sobie radzą z danym przedmiotem. Efekt tego jest taki, że osoby słabe „wyciągane” są do najwyżej średniego poziomu danej umiejętności, a dobrzy uczniowie nie rozwijają swojego potencjału. W rezultacie, w życiu zawodowym większość ludzi ma „średni statystyczny” poziom wielu umiejętności. A my, jako konsumenci, nie chcemy płacić ciężko zarobionych pieniędzy za usługi na poziomie „średnim statystycznym”. Oczekujemy ekspertów i specjalistów, którym będziemy mogli zaufać. Chcemy widzieć pasję i zaangażowanie osób, z którymi współpracujemy. Wracamy do firm i osób, które nas zachwycą swoim profesjonalizmem, a nie „odhaczą”, chcąc wyjść szybciej na lunch.

Mocne strony


„Tajemnicą sukcesu jest umiejętne dostrzeżenie własnych mocnych stron i organizowanie życia w sposób umożliwiający ich wykorzystanie” – tak jednym zdaniem można podsumować wyniki badań Instytutu Gallupa przeprowadzone z udziałem 2 mln najlepszych na świecie nauczycieli, sportowców, dyrektorów, muzyków, księgowych, prawników, lekarzy i handlowców.

Mocne strony każdego z nas to suma talentu (czyli naturalnego potencjału powyżej średniej statystycznej), nabytej wiedzy oraz umiejętności. Sam talent nie wystarczy do tego, aby stać się mistrzem w swojej dziedzinie. Jest on drogowskazem informującym nas, gdzie warto zainwestować energię, czas i pieniądze, bo tam osiągniemy największą stopę zwrotu.

Składowe mocnej strony

Składowe mocnej strony

Często błędem jest koncentrowanie się na swoich słabych stronach oraz walka z nimi. Konieczna jest pełna świadomość naszych deficytów, byśmy znali swoje ograniczenia i mogli podejmować racjonalne decyzje. Ale kluczem do sukcesu i efektywności jest diagnoza mocnych stron, stworzenie warunków do ich wykorzystania oraz znalezienie sposobu na neutralizację słabych stron.

Uniwersalne sposoby motywowania

A co z technikami „budowania motywacji”, które oferowane są na szkoleniach dla menadżerów? Czyż nie są one uniwersalne i możliwe do zastosowania dla każdego? I tak, i nie. Jesteśmy w pewnych obszarach podobni do siebie, a w innych zupełnie różni. I uniwersalne sposoby motywowania, np. uczciwy system premiowania pracowników, oddziałują głównie na ten wspólny obszar. Samomotywacja, która jest najsilniejszą i najtrwalszą siłą napędową, bierze się z robienia rzeczy, które są dla nas przyjemne i ważne. Zaangażowanie i pasja występują wtedy, kiedy osoba wykonuje aktywności, które wykorzystują jej naturalny potencjał i predyspozycje. Jeśli masz naturalną zdolność do dostrzegania zagrożeń, to przyjemność sprawi ci praca wymagająca ich analizy. Kiedy ciągnie cię do ludzi i czujesz się swobodnie w nowym towarzystwie, to chętnie będziesz wykonywał obowiązki związane z koniecznością poznawania wciąż nowych osób. Lubisz porządkować swoje otoczenie i naturalnie dostrzegasz szczegóły? Będziesz instynktownie dążył do wykonywania tych czynności w życiu zawodowym i prywatnym. Dlaczego? Bo jest to dla ciebie przyjemne i ważne.

Znaczenie dopasowania

Mamy skłonność do robienia rzeczy, które dają nam radość, przyjemność oraz unikania rzeczy, które przynoszą niezadowolenie. Czerpanie przyjemności z danego rodzaju aktywności powoduje tendencję do stawania się efektywniejszym w tym obszarze. I odwrotnie, jeśli nie lubimy danej aktywności, to wykazujemy skłonność do robienia jej rzadziej.

Teoria Enjoyment Performance, Harrison Assessments

Teoria Enjoyment Performance, Harrison Assessments

Jeśli chcesz być stale zmotywowany do działania, zacznij od diagnozy swoich mocnych i słabych stron. Następnie zorganizuj swoje życie zawodowe oraz firmę tak, byś 70% czasu poświęcał na robienie tego, co wykorzystuje twoje mocne strony. Pozostałe 30% czasu przeznacz na zadania, które nie sprawiają Ci przyjemności, ale muszą być zrobione. Chcesz mieć stale zmotywowanych pracowników? Kieruj się powyższą zasadą zarówno przy rekrutacji nowych pracowników, jak i reorganizacji zakresu obowiązków w firmie.

Sprawdź, co zabija motywację
Twoich pracowników

Rozwiąż quiz i problemy ze swoimi ludźmiDowiesz się:

  • dlaczego Twoi pracownicy wymigują się od obowiązków,
  • dlaczego nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za pracę,
  • dlaczego zajmują się tylko tym, co pokażesz im palcem,
  • i co konkretnie zmobilizuje ich do świetnej pracy (uwaga – to nie pieniądze).

motiv_killer_form

Monika Madejska

Ekspert rozwoju talentów - pomaga małym i średnim przedsiębiorcom odkrywać ich mocne strony i na ich bazie budować skuteczne firmy. Rozwiązuje problemy z zarządzaniem sobą oraz ludźmi w biznesie. Specjalistka w dziedzinie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.