Finanse

Co to jest próg rentowności i jak go wyznaczać?

Maciej Bielak

Jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi niemal każdy przedsiębiorca i menedżer, jest wyznaczenie progu rentowności dla swojej firmy. Korzyści wynikających z ustalenia BEP (ang. Break-even Point) jest wiele. Konsekwencji wynikających z jego pominięcia również nie brakuje, dlatego warto zatrzymać się na chwilę przy tym podstawowym narzędziu oceniania biznesu.

Przeczytaj, a zrozumiesz lepiej:

 • w czym pomoże Ci wyznaczenie progu rentowności,
 • jak obliczyć próg rentowności w ujęciu ilościowym i wartościowym,
 • jak obniżyć próg rentowności.


Co to jest próg rentowności?

Najprościej mówiąc, próg rentowności to sytuacja, w której przychody z działalności pokrywają wszystkie koszty firmy. Jeśli zatem Twój biznes osiągnie próg rentowności, będzie to oznaczało, że firma nie przynosi ani zysków, ani strat.

Dopiero po przekroczeniu progu rentowności, czyli w sytuacji, gdy przychody firmy będą wyższe niż poniesione koszty, biznes zacznie zarabiać. Jeśli natomiast przychody będą mniejsze niż koszty – biznes będzie przynosić straty.

Oczywiście im próg rentowności jest niższy, tym lepiej dla Twojego biznesu, bo wtedy firma będzie musiała sprzedać mniej produktów, żeby wyjść na zero, czyli wcześniej zacznie zarabiać.

Próg rentowności jest jednym z kluczowych parametrów, które trzeba brać pod uwagę, zarządzając firmą. Dlaczego jest tak niezmiernie istotny?

 1. Pozwala ocenić, czy biznes jest w ogóle opłacalny. Dobrze obliczony próg rentowności jest najlepszym wyznacznikiem tego, czy Twoja działalność jest dochodowa.
 2. Ułatwia zarządzanie finansami. Kiedy wyznaczysz próg rentowności, będziesz wiedział np., czy w Twoim biznesie trzeba ciąć wydatki, czy nie. Dzięki temu będzie Ci łatwiej kontrolować finanse firmy.
 3. Pomaga ustalić strategię cenową produktu. Jeśli będziesz wiedział, jakie przychody firma powinna osiągnąć, żeby pokryć koszty, łatwiej będzie Ci ustalić optymalną cenę produktu, która pozwoli Ci jak najszybciej osiągnąć określone przychody.

Jak wpływać na próg rentowności?

Jak już wspomniałem, im mniejszy próg rentowności, tym szybciej Twój biznes zacznie przynosić zyski. Niski próg rentowności ma jeszcze jedną zaletę: daje on większą swobodę manewru. Z kolei wysoki próg rentowności sprawia, że firma nie tylko wolniej zarabia, ale też jest bardziej wrażliwa na jakiekolwiek zmiany (np. spadek cen produktów czy wzrost kosztów stałych i zmiennych).

W interesie każdej firmy leży zatem doprowadzenie do sytuacji, w której próg rentowności znajduje się na jak najniższym poziomie. Jak tego dokonać? Michel Muszynski wymienia 3 podstawowe sposoby wpływania na próg rentowności:

 1. Podwyższenie ceny. Jak zauważa Muszynski, z matematycznego punktu widzenia jest to najprostszy sposób na obniżenie progu rentowności, bo cena jest w mianowniku. Jest to jednak sposób dość ryzykowny, ponieważ przez podwyżkę cen produktu możesz stracić część klientów, a zatem sprzedaż produktu może nieco spaść.
 2. Sprzedaż „po kosztach”, czyli sprzedaż po cenie obniżonej o koszty produkcji. Taki sposób jest równie ryzykowny, ponieważ na dłuższą metę przynosi firmie więcej szkód niż pożytku. Poza tym na sprzedaż „po kosztach” można sobie pozwolić tylko po pokryciu kosztów stałych, czyli tylko wtedy, gdy sprzedaż osiągnie poziom odpowiadający progowi rentowności.
 3. Redukcja kosztów. Jest to najtrudniejsza, ale zdecydowanie najskuteczniejsza metoda, ponieważ obniżenie kosztów nie tylko pozwoli Ci obniżyć próg rentowności w Twoim biznesie, ale pomoże Ci trwale zoptymalizować wydatki firmy.

Zanim jednak podejmiesz jakąkolwiek decyzję, Drogi Przedsiębiorco, czeka Cię nie lada wyzwanie…

Jak wyznaczyć próg rentowności?

Żeby móc obliczyć próg rentowności, musisz szczegółowo przeanalizować wydatki swojej firmy z uwzględnieniem podziału na koszty zmienne i koszty stałe.

To pierwszy krok. Drugim jest wykorzystanie odpowiednich wzorów.

Żeby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy dla Ciebie ściągę. Dzięki niej nie tylko dowiesz się, jak obliczyć próg rentowności, ale w dodatku zrobisz to na 2 sposoby – jakościowy i ilościowy.

Mamy dla Ciebie wzory, przykłady i instrukcje, dzięki którym szybko poradzisz sobie z obliczeniami.

Sprawdź, jak wyznaczyć próg rentowności w swojej firmie i podejmuj tylko słuszne decyzje.

Pobierz za darmo poradnik

Jak wyznaczyć próg rentowności
w swojej firmieOblicz i dowiedz się:

 • ile produktów/usług powinieneś sprzedać, żeby firma wyszła na zero,
 • jakie przychody musi osiągnąć firma, żeby pokryć całkowite koszty działalności.

prog-rentownosci-form
Pobierając materiały, wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Coraz Lepszej Firmy.
Mogę cofnąć zgodę w każdej chwili. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Maciej Bielak

Z wykształcenia jest historykiem i politologiem, a z zamiłowania dziennikarzem. Jego największym hobby jest muzyka jazzowa. Poza tym jest miłośnikiem reportażu i literatury rosyjskiej.