Inspirują nas

 • William Edwards Deming i jego koncepcja “Total Quality Management” oraz jej odgałęzienia: Kaizen (Masaaki Imai), Lean Management, etc.
 • Andrzej Jacek Blikle i jego “Doktryna jakości” (bazująca na TQM Deminga)
 • Simon Sinek i jego koncepcja “The WHY”
 • Eliyahu M. Goldratt i jego “Teoria Ograniczeń” oraz koncepcja “Łańcucha Krytycznego”
 • koncepcja “Zarządzania przez wartości”
 • Stephen R. Covey i jego koncepcja zarządzania opartego na zasadach
 • Michael E. Gerber i jego koncepcja “E-Myth” (“Mitu przedsiębiorczości”)
 • Alexandre Havard i jego koncepcja przywództwa opartego na cnotach i doskonaleniu charakteru
 • koncepcja motywacji opartej o Autonomię, Mistrzostwo i Powód opisana przez Daniela Pinka
 • koncepcja zarządzania i rozwoju bazująca na historii zakonu jezuitów, opisana przez Chrisa Lowneya
 • badania Instytutu Gallupa (opublikowane przez Marcusa Buckinghama) dotyczące postaw pracowników i menedżerów
 • Marek Kosewski i jego badania na temat anomii oraz zarządzania godnościowego
 • Peter Drucker i niektóre jego koncepcje dotyczące zarządzania
 • Al Ries i Jack Trout i ich podejście do marketingu
 • oraz wiele innych koncepcji i badań…